Sharm El Sheikh Queen Sharm Resort 4* 02.11.2019-08.11.2019

502,000.0AMD

Sharm El Sheikh
C/In Date :02.11.2019- C/Out Date:08.11.2019-Night 7 Adult: 2
The package includes:
Transfer:
Hotel Queen Sharm Resort 4*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

Шарм Эль Шейхе:
Дата заезда:02.11.2019-Даты выезда:08.11.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый: 2
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Queen Sharm Resort 4*
Питание All inclusive

Շարմ էլ Շեյխ
Մուտք:02.11.2019 –Ելք: 08.11.2019: 7գիշեր:2 մեծ
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Queen Sharm Resort 4*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

Категория:

Описание