Sharm El Sheikh Palmyra Amar El Zaman Aqua Park 4* 12.10.2019-18.10.2019

Շարմ էլ Շեյխ
Թեժ առաջարկ
Մեկ անձը երկտեղանի համարում 350 $-ից սկսած:
12.10.2019-18.10.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Palmyra Amar El Zaman Aqua Park 4*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

Шарм Эль Шейхе:
Горячее предложение
Стоимость одного человека в двухместном номере от 350 $
12.10.2019-18.10.2019
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Пальмира Амар Эль Заман Аква Парк 4*
Питание все включено

Sharm El Sheikh.
Hot offer
One person in a double room starting at $ 350.
12.10.2019-18.10.2019
The package includes:
Transfer:
Hotel: Palmyra Amar El Zaman Aqua Park 4 *
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
171,500.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh Queen Sharm Resort 4* 02.11.2019-08.11.2019

Sharm El Sheikh
C/In Date :02.11.2019- C/Out Date:08.11.2019-Night 7 Adult: 2
The package includes:
Transfer:
Hotel Queen Sharm Resort 4*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

Шарм Эль Шейхе:
Дата заезда:02.11.2019-Даты выезда:08.11.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый: 2
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Queen Sharm Resort 4*
Питание All inclusive

Շարմ էլ Շեյխ
Մուտք:02.11.2019 –Ելք: 08.11.2019: 7գիշեր:2 մեծ
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Queen Sharm Resort 4*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

в наличии
502,000.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh Sharm inn Amarein 4* 12.10.2019-18.10.2019

Շարմ էլ Շեյխ
Մեկ անձը երկտեղանի համարում 350 $-ից սկսած:
12.10.2019-18.10.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց `Sharm inn Amarein 4*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

Шарм Эль Шейх
Стоимость одного человека в двухместном номере от 350 $
12.10.2019-18.10.2019
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Sharm inn Amarein 4*
Питание все включено

Sharm El Sheikh
One person in a double room starting at $ 350.
12.10.2019-18.10.2019
The package includes:
Transfer:
Hotel: Sharm inn Amarein 4*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
171,500.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh Sol Y Mar Naama Bay 4* Hot Offer 05.11.2019-11.11.2019

Sharm El Sheikh.
Hot offer
C/In Date :05.11.2019- C/Out Date:11.11.2019-Night 7 Adult: 2
The package includes:
Transfer:
Hotel Sol Y Mar Naama Bay 4*
Food: All inclusive

Шарм Эль Шейхе:
Горячее предложение
Дата заезда:05.11.2019-Даты выезда:11.11.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый: 2
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Sol Y Mar Naama Bay 4*
Питание: All inclusive

Շարմ էլ Շեյխ
Թեժ առաջարկ
05.11.2019-11.11.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Sol Y Mar Naama Bay 4*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
553,700.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh. Hot offer. Hotel Amwaj Oyoun Resort 5* 12.11.2019-18.11.2019

Շարմ էլ Շեյխ
Թեժ առաջարկ
Մեկ անձը երկտեղանի համարում 630 $-ից սկսած:
12.11.2019-18.11.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Hilton Sharm Waterfalls Resort 5*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17
(+37494)255 416
(+37499)748 465

Шарм Эль Шейхе:
Горячее предложение
Стоимость одного человека в двухместном номере от 630 $
Дата заезда:12.11.2019-Даты выезда:18.11.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый: 1
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Amwaj Oyoun Resort 5*
Питание All inclusive

Sharm El Sheikh.
Hot offer
One person in a double room starting at $ 630.
C/In Date :12.11.2019- C/Out Date:18.11.2019-Night 7 Adult: 1
The package includes:
Transfer:
Hotel Amwaj Oyoun Resort 5*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
309,000.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh. Hot offer. Hotel Regency Plaza Aqua Park 5* 12.11.2019-18.11.2019

Շարմ էլ Շեյխ
Թեժ առաջարկ
Մեկ անձը երկտեղանի համարում 551 $-ից սկսած:
12.11.2019-18.11.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Regency Plaza Aqua Park 5*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

Шарм Эль Шейхе:
Горячее предложение
Стоимость одного человека в двухместном номере от 551 $
Дата заезда:12.11.2019-Даты выезда:18.11.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый: 1
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Regency Plaza Aqua Park 5*
Питание All inclusive

Sharm El Sheikh.
Hot offer
One person in a double room starting at $ 551.
C/In Date :12.11.2019- C/Out Date:18.11.2019-Night 7 Adult: 1
The package includes:
Transfer:
Hotel Regency Plaza Aqua Park 5*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
270,000.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh. Hot offer.Hotel Helnan Marina 5* 16.10.2019-22.10.2019

Շարմ էլ Շեյխ
Թեժ առաջարկ
Մեկ անձը երկտեղանի համարում 590 $-ից սկսած:
16.10.2019-22.10.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Helnan Marina 5*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

Шарм Эль Шейхе:
Горячее предложение
Стоимость одного человека в двухместном номере от 590 $
Дата заезда:16.10.2019-Даты выезда:22.10.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый:1
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Helnan Marina 5*
Питание All inclusive

Sharm El Sheikh.
Hot offer
One person in a double room starting at $ 590.
C/In Date :16.10.2019- C/Out Date:22.10.2019-Night 7 Adult: 1
The package includes:
Transfer:
Hotel Helnan Marina 5*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
289,000.0AMD Покупка

Sharm El Sheikh. Hotel Amwaj Oyoun Resort 5* Hot offer 06.11.2019-12.11.2019

Շարմ էլ Շեյխ
Թեժ առաջարկ
Մեկ անձը երկտեղանի համարում 551 $-ից սկսած:
06.11.2019-12.11.2019
Փաթեթը ներառում է`
Տրանսֆեր
Հյուրանոց Amwaj Oyoun Resort 5*
Սնունդ `All inclusive
ՀՀ, Երևան ,Գարեգին Նժդեհ 17

Шарм Эль Шейхе:
Горячее предложение
Стоимость одного человека в двухместном номере от 551 $
Дата заезда:06.11.2019-Даты выезда:12.11.2019;-Кол-во ночей 7: Взрослый: 1
Пакет включает в себя
Трансфер
Отель Amwaj Oyoun Resort 5*
Питание All inclusive

Sharm El Sheikh.
Hot offer
One person in a double room starting at $ 551.
C/In Date :06.11.2019- C/Out Date:12.11.2019-Night 7 Adult: 1
The package includes:
Transfer:
Hotel Amwaj Oyoun Resort 5*
Food: All inclusive
e-mail. transmegatour@inbox.ru

в наличии
267,000.0AMD Покупка

Thailand Pattaya AIYARA GRAND HOTEL 4* 14.10.2019-20.10.2019

AIYARA GRAND HOTEL 4*
BED AND BREAKFAST
GRAND SUITE DBL
C/In Date : 14.10.2019 — C/Out Date :20.10.2019 — Night 7 Adult : 2

AIYARA GRAND HOTEL 4*
BED AND BREAKFAST
GRAND SUITE DBL
Дата Заезда : 14.10.2019 — Даты Выезда : 20.10.2019 — Кол-во ночей 7 Взрослый :2

AIYARA GRAND HOTEL 4*
BED AND BREAKFAST
GRAND SUITE DBL1
Մուտք : 14.10.2019 Ելք 20.10.2019 : 7 գիշեր : 2 մեծ

в наличии
263,000.0AMD Покупка

Thailand Pattaya AVANI PATTAYA RESORT & SPA 5* 25.10.2019-01.11.2019

Thailand Pattaya
AVANI PATTAYA RESORT & SPA 5*
BED AND BREAKFAST: AVANI GARDEN PLUS: DBL
C/In Date : 25.10.2019 — C/Out Date : 01.11.2019 — Night 7 Adult : 2
e-mail: transmegatour@inbox.ru

Thailand Pattaya
AVANI PATTAYA RESORT & SPA 5*
BED AND BREAKFAST: AVANI GARDEN PLUS: DBL
Дата Заезда :25.10.2019 — Даты Выезда : 01.11.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2
e-mail: transmegatour@inbox.ru

Thailand Pattaya
AVANI PATTAYA RESORT & SPA 5*
BED AND BREAKFAST: AVANI GARDEN PLUS: DBL
Մուտք: 25.10.2019 Ելք : 01.11.2019 : 7 գիշեր : 2 մեծ
e-mail: transmegatour@inbox.ru

в наличии
449,000.0AMD Покупка

Thailand Pattaya CAPE DARA RESORT 5* 25.10.2019 -01.11.2019

Thailand Pattaya
CAPE DARA RESORT 5*
BED AND BREAKFAST:DELUXE TERRACE: DBL
C/In Date : 25.10.2019 — C/Out Date : 01.11.2019 — Night 7 Adult : 2
Tel: +37499748465 +37494255416
e-mail: transmegatour@inbox.ru

Thailand Pattaya
CAPE DARA RESORT 5*
BED AND BREAKFAST:DELUXE TERRACE: DBL
Дата Заезда :25.10.2019 — Даты Выезда : 01.11.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2
Tel: +37499748465 +37494255416
e-mail: transmegatour@inbox.ru

Thailand Pattaya
CAPE DARA RESORT 5*
BED AND BREAKFAST:DELUXE TERRACE: DBL
Մուտք: 25.10.2019 Ելք : 01.11.2019 : 7 գիշեր : 2 մեծ
Tel: +37499748465 +37494255416
e-mail: transmegatour@inbox.ru

в наличии
519,000.0AMD Покупка

THAILAND PATTAYA DISCOVERY BEACH HOTEL 4* HOT OFFER 25.10.2019-01.11.2019

DISCOVERY BEACH HOTEL 4*
HOT OFFER
C/In Date : 25.10.2019 — C/Out Date : 01.11.2019 — Night 7 Adult : 2
BED AND BREAKFAST: PREMIER (D-BEACH TOWER): DBL

DISCOVERY BEACH HOTEL 4*
Горячее Предложение
Дата Заезда :25.10.2019 — Даты Выезда : 01.11.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2
BED AND BREAKFAST: PREMIER (D-BEACH TOWER): DBL

DISCOVERY BEACH HOTEL 4*
Թեժ առաջարկ
Մուտք: 25.10.2019 Ելք: 01.11.2019: 7 գիշեր : 2 մեծ
BED AND BREAKFAST: PREMIER (D-BEACH TOWER): DBL
Tel: +37499748465 +37494255416
e-mail: transmegatour@inbox.ru

в наличии
482,000.0AMD Покупка

THAILAND PATTAYA FIFTH JOMTIEN 4* 25.10.2019-01.11.2019

FIFTH JOMTIEN 4*
Дата Заезда :25.10.2019 — Даты Выезда : 01.11.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2
BED AND BREAKFAST;JUNIOR SUITE; DBL

FIFTH JOMTIEN 4*
C/In Date : 25.10.2019 — C/Out Date : 01.11.2019 — Night 7 Adult : 2
BED AND BREAKFAST;JUNIOR SUITE; DBL

FIFTH JOMTIEN 4*
Մուտք; 25.10.2019 Ելք; 01.11.2019; 7 Գիշեր: 2 մեծ
Tel: +37499748465 +37494255416
e-mail: transmegatour@inbox.ru

в наличии
367,500.0AMD Покупка

Thailand Pattaya THE ZIGN HOTEL 5* 12.10.2019-18.10.2019

THE ZIGN HOTEL 5*
BED AND BREAKFAST: SUPERIOR SEA VIEW: DBL
Дата Заезда :12.10.2019 — Даты Выезда : 18.10.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2

THE ZIGN HOTEL 5*
BED AND BREAKFAST: SUPERIOR SEA VIEW: DBL
C/In Date : 12.10.2019 — C/Out Date : 18.10.2019 — Night 7 Adult : 2

THE ZIGN HOTEL 5*
BED AND BREAKFAST: SUPERIOR SEA VIEW: DBL
Մուտք : 12.10.2019 — Ելք: 18.10.2019 : 7 գիշեր ; 2 մեծ
e-mail; transmagatour@inbox.ru

в наличии
312,000.0AMD Покупка

Thailand Pattaya THE ZIGN HOTEL 5* 16.10.2019-22.10.2019

THE ZIGN HOTEL 5*
Дата Заезда :16.10.2019 — Даты Выезда : 22.10.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2
BED AND BREAKFAST:SUPERIOR SPA WING:DBL

THE ZIGN HOTEL 5*
C/In Date : 16.10.2019 — C/Out Date : 22.10.2019 — Night 7 Adult : 2
BED AND BREAKFAST:SUPERIOR SPA WING:DBL

THE ZIGN HOTEL 5*
Մուտք: 16.10.2019 Ելք 22.10.2019 : 7 գիշեր: 2 մեծ
BED AND BREAKFAST:SUPERIOR SPA WING:DBL
e-mail: transmegatour@inbox.ru

в наличии
299,000.0AMD Покупка

Thailand Pattaya VERANDA RESORT PATTAYA 5* 16.10.2019-22.10.2019

VERANDA RESORT PATTAYA 5*
C/In Date : 16.10.2019 — C/Out Date : 22.10.2019 — Night 7 Adult : 2
BED AND BREAKFAST: SEA BREEZE: DBL

VERANDA RESORT PATTAYA 5*
Дата Заезда :16.10.2019 — Даты Выезда : 22.10.2019; — Кол-во ночей 7 : Взрослый : 2
BED AND BREAKFAST: SEA BREEZE: DBL

VERANDA RESORT PATTAYA 5*
BED AND BREAKFAST: SEA BREEZE: DBL
Մուտք: 16.10.2019 Ելք: 22.10.2019 : 7 գիշեր : 2 մեծ
e-mail: transmegatour@inbox.ru

в наличии
483,600.0AMD Покупка